ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
09406 14/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สอบซ่อมใหญ่) 106 698/318/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร Inter Con.pdf
09404 14/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สอบซ่อมใหญ่) 152 785/741/ประกาศรายชื่อผู้ผ่ารการทดสอบหลักสูตร Inter IT.pdf
09403 14/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance, Operation and Management ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สอบซ่อมใหญ่) 131 845/439/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านหลักสูตร Inter Per.pdf
09402 14/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(สอบซ่อมใหญ่) 229 905/749/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร Inter Fin.pdf
09400 14/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Fundamental ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สอบซ่อมใหญ่) 327 863/859/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร Fun.pdf
09255 12/12/2561 ประกาศการสอบซ่อมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 127 616/928/DOC121218-12122018093101.pdf
09236 12/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance รุ่นที่ 1 281 305/894/ประกาศรายชื่อ inter.Fin  รุ่นที่ 1.pdf
09230 12/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance , Operation and Management รุ่นที่ 1 124 344/253/ประกาศรายชื่อ inter.Per  รุ่นที่ 1.pdf
09227 12/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (GGIA) หลักสูตร Fundamental รุ่นที่ 1 277 24/265/ประกาศรายชื่อ  Funda  รุ่นที่ 1.pdf
08725 30/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตรระดับกลาง (สอบซ่อม) 594 1001/45/ประกาศชื่อผู้สอบผ่านสอบซ่อม Inter.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 571 รายการ
processing time 0.665 s