ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
64276 26/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 2 (ผู้มีสิทธิ์ตัวจริง) 373 920/51/ประกาศรายชื่อ Inter.Con รุ่นที่ 2 (ตัวจริง).pdf
64253 26/04/2560 ประกาศการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management รุ่นที่ 2 (สำหรับผู้มีสิทธิ์สำรอง) 100 1016/520/ประกาศรายชื่อ Inter.Per รุ่นที่ 2 (สำรอง).pdf
64580 25/04/2560 ประมวลภาพ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 (วันที่ 22 เมษายน 2560) 2 193/360/ประมวลภาพโครงการอบรมบงส.4  (22เม.ย.60).pdf
63702 19/04/2560 เรื่อง ยืนยันการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Comprehensive 677 658/243/ประกาศแจ้งยืนยัน Comprehensive ปี 60.pdf
63388 18/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology (สอบซ่อม) รุ่นที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 133 293/666/ประกาศรายชื่อ Inter IT รุ่นที่ 2 ปี 2560 (สอบซ่อม).pdf
63089 11/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting 420 981/631/ประกาศผลสอบหลักสูตร Ad.Con.pdf
63062 11/04/2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology 418 608/603/ประกาศผลสอบหลักสูตร Ad.IT.pdf
62916 07/04/2560 เรื่อง ชี้แจงการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management รุ่นที่ 2 320 443/453/ประกาศรายชื่อ Inter.Per รุ่นที่ 2.pdf
62887 07/04/2560 ประกาศกำหนดการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management รุ่นที่ 2 75 644/19/ประกาศกำหนดการสอบซ่อม Inter.Per รุ่นที่ 2.pdf
62644 04/04/2560 ประมวลภาพ หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 (วันที่ 1 เมษายน 2560) 22 528/88/ประมวลภาพโครงการอบรมบงส.4  (1 เม.ย.60).pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 351 รายการ
processing time 0.448 s