ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
93459 25/04/2561 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 2 63 229/241/ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรม inter ด้าน con รุ่นที่ 2.pdf
93458 25/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting รุ่นที่ 2 132 991/747/ประกาศรายชื่อหลักสูตร Inter.Con รุ่นที่ 2 (ตัวจริง).pdf
93279 23/04/2561 ประกาศรับสมัครสอบซ่อมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) 248 551/184/ประกาศรับสมัครสอบซ่อม CPP Pre v.ภายนอก,0.pdf
93218 21/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 2 776 350/546/รุ่นที่ 2.pdf
93217 21/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 1 1,410 985/882/รุ่นที่ 1.pdf
93056 19/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance รุ่นที่ 3 (สอบซ่อม) 238 1/593/ประกาศรายชื่อ Inter Fin รุ่นที่ 3 (สอบซ่อม).pdf
92960 18/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Performance, Operation and Management ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 402 805/724/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Adv Per.pdf
92958 18/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 263 651/26/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ Adv IT.pdf
92813 17/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบซ่อม หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology รุ่นที่ 2 (สอบซ่อม) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 229 156/965/ประกาศรายชื่อ Inter IT รุ่นที่ 2 (สอบซ่อม),0.pdf
92570 10/04/2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance, Operation and Management รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 27 พฤษภาคม 2561 446 12/966/ประกาศ Inter.Per รุ่นที่ 2 (ตัวจริง).pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 512 รายการ
processing time 0.603 s