ข่าวฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
05811 16/10/2561 โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor - CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1,396 691/204/เวียน CGIA  ปี 62,0.pdf
05738 16/10/2561 ประกาศการสอบซ่อมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) 297 380/128/กค 0418.2-44445.pdf
04478 28/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตรระดับกลาง รุ่นที่ 2 1,510 347/846/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ระดับกลาง รุ่นที่ 2 v.7 กย.61.pdf
04477 28/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตรระดับกลาง รุ่นที่ 1 1,206 89/839/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ระดับกลาง รุ่นที่ 1 v.6 กย.61.pdf
04476 28/09/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตรระดับต้น 743 333/385/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ระดับต้น 31 สค.61.pdf
02384 31/08/2561 โครงการสัมมนาการตรวจสอบภาครัฐประจำปี และมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 1,259 378/183/โครงการสัมมนาการตรวจสอบภาครัฐประจำปี 61และมอบประกาศ.pdf
02295 30/08/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Comprehensive รุ่นที่ 11 1,129 63/133/รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ หลักสูตร Compre รุ่น 11.pdf
01729 21/08/2561 โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ 1,492 897/61/โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี.pdf
01561 17/08/2561 ประกาศรายชื่อโครงการ หลักสูตรการเสริมสร้างคุณภาพการบริหารงานตรวจสอบภายใน สำหรับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 696 491/879/รายชื่อ 22 - 24 สิงหาคม 2561.pdf
99967 26/07/2561 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 708 632/549/ทำคิวอาร์โค๊ต ลงเว็บองค์กรปี61.rar
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 551 รายการ
processing time 0.636 s