ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
90729 14/03/2561 รูปภาพผู้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ 67 572/277/รูปรวม 1.jpg
76836 08/09/2560 งานสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย 106 895/29/งานสัมมนาโครงการความโปร่งใส วันที่ 7 กันยายน 2560.pdf
62648 05/04/2560 งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ CoST Thailand Stakeholder Workshop วันที่ 4 เมษายน 2560 46
54101 08/12/2559 อาคารสถาบันโรคผิวหนังพร้อมรื้อถอนของกรมการแพทย์ ได้รับรางวัลฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ระดับดีมาก พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 64 729/241/กรมการแพทย์.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 0.497 s