ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
79233 06/10/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สังเกตการณ์สำหรับโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมเพิ่มเติม 0
76836 08/09/2560 งานสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย 9
62648 05/04/2560 งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ CoST Thailand Stakeholder Workshop วันที่ 4 เมษายน 2560 31
54101 08/12/2559 อาคารสถาบันโรคผิวหนังพร้อมรื้อถอนของกรมการแพทย์ ได้รับรางวัลฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ระดับดีมาก พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 26
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 4 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 4 รายการ
processing time 0.438 s