ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
76836 08/09/2560 งานสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย 28 895/29/งานสัมมนาโครงการความโปร่งใส วันที่ 7 กันยายน 2560.pdf
62648 05/04/2560 งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ CoST Thailand Stakeholder Workshop วันที่ 4 เมษายน 2560 39
54101 08/12/2559 อาคารสถาบันโรคผิวหนังพร้อมรื้อถอนของกรมการแพทย์ ได้รับรางวัลฉลากรับรองมาตรฐานการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารใหม่ระดับดีมาก พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 36 729/241/กรมการแพทย์.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 0.471 s