ข่าวประกวดราคา
No. Date News Title View Download
55328 29/12/2016 ประกาศกรมบัญชีกลาง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 118 350/381/image0285.pdf
55283 29/12/2016 ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกและกำกับดูแลผู้ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 69 339/29/ประกาศเชิญชวน.pdf
55262 29/12/2016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 43 159/1003/ประกาศผู้ชนะทำความสะอาด,0.pdf
55134 27/12/2016 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 50 834/728/image0278.pdf
53871 30/11/2016 รายงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 188 1019/861/รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่งประชาสัมพันธ์.zip
53337 28/11/2016 ประกาศราคากลาง จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 93 281/622/ราคากลางบูรณาการ 60.pdf
53334 28/11/2016 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 137 543/346/โครงการบูรณาการฐานข้อมูลฯ.zip
53137 23/11/2016 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 144 859/600/ประกาศประกวด รอบ 2,0.pdf
53169 22/11/2016 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 8 รายการ 65 547/553/ปี-60-ซื้อ-8-รก.Q5949A-บ.เมโทรซิสฯ.pdf
52849 21/11/2016 ประกาศราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการระบบชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ(e-Payment Portal of Government) 185 312/851/ราคากลาง e-payment.pdf
Record Display 1 to 10 from 171 Records
processing time 0.494 s