ข่าวประกวดราคา
No. Date News Title View Download
58981 20/02/2017 ประกาศราคากลางซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 4 929/732/ราคากลาง_ซื้อโต๊ะและเก้าอี้.pdf
58273 09/02/2017 การรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559 96 188/357/รายงานจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. - ธ.ค. 60.zip
55328 29/12/2016 ประกาศกรมบัญชีกลาง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 211 350/381/image0285.pdf
55283 29/12/2016 ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกและกำกับดูแลผู้ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 104 339/29/ประกาศเชิญชวน.pdf
55262 29/12/2016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 91 159/1003/ประกาศผู้ชนะทำความสะอาด,0.pdf
55134 27/12/2016 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 103 834/728/image0278.pdf
53871 30/11/2016 รายงานจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2559 210 1019/861/รายงานการจัดซื้อจัดจ้างส่งประชาสัมพันธ์.zip
53337 28/11/2016 ประกาศราคากลาง จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม 117 281/622/ราคากลางบูรณาการ 60.pdf
53334 28/11/2016 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 155 543/346/โครงการบูรณาการฐานข้อมูลฯ.zip
53137 23/11/2016 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 171 859/600/ประกาศประกวด รอบ 2,0.pdf
Record Display 1 to 10 from 173 Records
processing time 0.428 s