ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
07969 20/11/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขายรถยนต์ตู้โดยวิธีทอดตลาด 8 186/273/ประกาศขายรถ.pdf
07854 19/11/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 13 คัน ด้วยวิธีประประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42 627/514/ประกาศผู้ชนะ.pdf
07845 19/11/2561 ขอบเขตการดำเนินงาน โครงการ “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” 8 816/292/ขอบเขตการดำเนินงานองค์กรความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5 ปีงบฯ 2561.pdf
07649 14/11/2561 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 301 211/804/ร่างรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาด,0.pdf
07646 14/11/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 68 32/589/3.ตารางราคากลาง123.pdf
07686 14/11/2561 ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานโครงการ “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 11 249/201/ราคากลางรางวัลองค์กรความเป็นเลิศ.pdf
07684 14/11/2561 ประกาศราคากลาง โครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เพื่อรองรับการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 7 565/620/ราคากลาง กยศ..pdf
07509 12/11/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 134 692/161/ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง เครื่องถ่าย.pdf
07244 02/11/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องดำเนินการขายเศษกระดาษ กล่องกระดาษที่ชำรุด และเอกสารอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ 176 135/617/ประกาศขายทอดตลาด.pdf
06847 31/10/2561 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 457 481/795/รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องถ่ายเอกสาร 62.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 415 รายการ
processing time 0.688 s