ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
74776 11/08/2560 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) 89 581/575/ตารางราคากลางงานของจัดซื้อระหว่างประเทศ.pdf
74700 10/08/2560 ร่าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 106 77/384/4.ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำความสะอาด.pdf
74699 10/08/2560 ร่าง TOR การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ปี 2561 66 3/898/3. TOR รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาด.pdf
74698 10/08/2560 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ปี 2561 45 669/463/ตารางราคากลาง ปี 2561.pdf
74693 10/08/2560 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง 32 384/781/5.เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ทำความสะอาด.pdf
74648 09/08/2560 ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินโครงการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 106 451/896/image0433.pdf
74151 03/08/2560 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ 133 380/520/ราคากลาง.pdf
74149 03/08/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 127 748/282/ประกวดราคา.pdf
73982 02/08/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 67 928/39/สอบราคา.pdf
73979 02/08/2560 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 55 780/482/ตารางราคากลาง 2 ส.ค.2560.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 206 รายการ
processing time 0.535 s