ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
86729 19/01/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 269 881/634/ประกาศ1.pdf
86312 16/01/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 209 925/167/ประกาศ.pdf
86236 15/01/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีคัดเลือก 55 731/65/บัตรสวัสดิการ.pdf
86158 15/01/2561 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ดำเนินการขายกล่องกระดาษที่ชำรุด เศษกระดาษ และเอกสารอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ 141 210/469/ขอบเขตงาน.pdf
85107 29/12/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 468 147/130/ประกาศรถตู้ครั้งที่ 2.pdf
85076 28/12/2560 ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 195 152/352/ราคากลางรถตู้ ครั้งที่ 2,0.pdf
85075 28/12/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 107 598/966/ประกาศยกเลิกรถตู้,0.pdf
84988 27/12/2560 ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ 514 587/288/ราคากลาง-ผงหมึก-4-รก.-บ.สหธุรกิจ.pdf
84986 21/12/2560 ประกาศราคากลาง ประกาศราคากลาง การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG 188 78/784/ราคากลาง-SAMSUNG-.pdf
84427 21/12/2560 ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมตามภารกิจหลัก ของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ฉบับหลัง) 423 229/20/ประกาศร่าง TOR 2.zip
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 295 รายการ
processing time 0.553 s