ข่าวประกวดราคา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
81904 16/11/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 74 951/166/ประกาศแผนโครงการโปร่งใส.pdf
81879 15/11/2560 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37 285/18/image0581.pdf
81903 15/11/2560 ยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 312/105/ยกเลิกประกาศระบบบัญชี.pdf
81901 15/11/2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 30 199/632/ประกาศแผนรถตู้.pdf
81344 10/11/2560 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 251 496/55/ราคากลาง.zip
81339 10/11/2560 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมตามภารกิจหลัก ของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 204 245/220/ประกาศร่าง TOR ปรับปรุถงห้องสพบ.zip
80540 30/10/2560 ประกาศร่าง TOR จัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลาก 767 955/282/TOR.pdf
80539 30/10/2560 ประกาศราคากลาง จัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากร 310 28/102/ราคากลางโสตฯ.pdf
79703 11/10/2560 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 244 329/381/18.76 ล้าน.pdf
79562 10/10/2560 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,037 173/866/ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปี 61 จ้างทำความสะอาด.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 264 รายการ
processing time 0.611 s