ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
0001 01/02/2558 TVC SPOT : กรมบัญชีกลาง 1 (ระบบ e-GP) 651
0002 01/02/2558 TVC SPOT : กรมบัญชีกลาง 2 (ZERO CORRUPPTION) 123
0003 01/02/2558 TVC SPOT : กรมบัญชีกลาง 3 (ความสุข) 130
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 3 รายการ
processing time 0.378 s