ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
No. Date News Title View Download
0001 01/02/2015 TVC SPOT : กรมบัญชีกลาง 1 (ระบบ e-GP) 651
0002 01/02/2015 TVC SPOT : กรมบัญชีกลาง 2 (ZERO CORRUPPTION) 123
0003 01/02/2015 TVC SPOT : กรมบัญชีกลาง 3 (ความสุข) 130
Record Display 1 to 3 from 3 Records
processing time 0.384 s