ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
No. Date News Title View Download
0001 01/02/2015 TVC SPOT : กรมบัญชีกลาง 1 (ระบบ e-GP) 643
0002 01/02/2015 TVC SPOT : กรมบัญชีกลาง 2 (ZERO CORRUPPTION) 116
0003 01/02/2015 TVC SPOT : กรมบัญชีกลาง 3 (ความสุข) 126
Record Display 1 to 3 from 3 Records
processing time 0.393 s