ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลางร่วมเปิดงาน Kick Off การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ 16/08/2561 83
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 09/08/2561 100
อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมเสวนาการใช้โปรแกรมประยุกต์ Mobile Application กับร้านธงฟ้าประชารัฐ 01/08/2561 87
โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25/07/2561 140
อธิบดีกรมบัญชีกลางลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียน ในคราวประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 5 24/07/2561 80
พิธีเปิดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบรถไฟฟ้า MRT 20/07/2561 44
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม 13/07/2561 58
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2561 11/07/2561 54
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับรวบยอด (Comprehensive) 04/07/2561 84
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2561 27/06/2561 75
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 219 รายการ
processing time 0.728 s