ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
ประชุมชี้แจง เรื่อง “การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง” 20/11/2561 63
งานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31/10/2561 143
การตรวจเยี่ยมกรมบัญชีกลางของรองปลัดกระทรวงการคลัง 26/10/2561 97
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 6/2561 05/10/2561 105
พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7 28/09/2561 219
โครงการ “Startup ท่องเที่ยว วิถีไทย เก๋ไก๋ สมุทรปราการ” 25/09/2561 136
อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงข่าวเรื่อง "รัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมส่งเสริมการออมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย" 19/09/2561 183
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่และรายงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและภารกิจของกรมบัญชีกลางให้กับนายกรัฐมนตรี 19/09/2561 118
การประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Authority) ครั้งที่ 123 17/09/2561 54
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 11/09/2561 117
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 231 รายการ
processing time 0.704 s