ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 3/2560 17/10/2560 67
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมทดสอบระบบ (E-Ticket) 10/10/2560 112
งานแถลงข่าวเปิดตัวร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 29/09/2560 184
อธิบดีกรมบัญชีกลางสาธิตการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 19/09/2560 265
การประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 14/09/2560 326
กรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ มองรัฐสภา เรื่อง เตรียมใช้ “บัตรสวัสดิก​ารแห่งรัฐ” 1 ต.ค.60 13/09/2560 65
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2560 13/09/2560 17
การประกาศข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามคุณธรรมหลักกรมบัญชีกลาง 08/09/2560 76
กรมบัญชีกลาง จัดงานสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย 08/09/2560 26
ลงนามความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 01/09/2560 55
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 180 รายการ
processing time 0.505 s