ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Committee) ครั้งที่ 1/2559
 
 
22/12/2559 85
ประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย 29/11/2559 111
การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 07/10/2559 232
ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เปิดสัมมนา “ส่งออกอย่างมั่นใจไปกับ EXIM” 15/09/2559 119
พิธีมอบรางวัลคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 09/09/2559 170
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJA) 06/09/2559 73
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร EXIM BANK ตรวจเยี่ยมสาขาขอนแก่น 08/08/2559 193
“ CGD e-payment การพัฒนาระบบการรับและจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ” 26/07/2559 495
“ ภาครัฐกับพร้อมเพย์...พร้อมรับมือ ” 14/07/2559 338
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 3/2559 01/07/2559 261
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 136 รายการ
processing time 0.442 s