ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
News Title Date View Read
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ครั้งที่ 3/2560 17/10/2017 67
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมทดสอบระบบ (E-Ticket) 10/10/2017 112
งานแถลงข่าวเปิดตัวร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 29/09/2017 184
อธิบดีกรมบัญชีกลางสาธิตการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 19/09/2017 265
การประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 14/09/2017 326
กรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ มองรัฐสภา เรื่อง เตรียมใช้ “บัตรสวัสดิก​ารแห่งรัฐ” 1 ต.ค.60 13/09/2017 65
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2560 13/09/2017 17
การประกาศข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามคุณธรรมหลักกรมบัญชีกลาง 08/09/2017 76
กรมบัญชีกลาง จัดงานสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย 08/09/2017 26
ลงนามความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 01/09/2017 55
Record Display 1 to 10 from 180 Records
processing time 0.508 s