ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 4 09/02/2561 142
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership Sub – Committee) 02/02/2561 46
การประชุมคลังสัญจร คลังเขต และคลังจังหวัดในเขต 4 16/01/2561 204
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การสงเสริมความร่วมมือการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ” 28/12/2560 144
กรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการสกู๊ปข่าวค่ำ NBT 27/12/2560 109
ข้าราชการด้านการเงินการคลังจากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานที่กรมบัญชีกลาง 15/12/2560 99
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง สู่ภูมิภาค ครั้งที่ 4/2560 14/12/2560 55
ประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 13/12/2560 72
การประชุมชี้แจงเรื่อง การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในตามหลังเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 6 (Diagnosis Relate Group : DRGs) และการดำเนินการตามนโยบายบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลฯ 30/11/2560 180
กระทรวงการคลังประเทศภูฏาน ศึกษาดูงานที่กรมบัญชีกลาง 23/11/2560 400
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 194 รายการ
processing time 0.567 s