ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 6/2561 05/10/2561 55
พิธีมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 7 28/09/2561 188
โครงการ “Startup ท่องเที่ยว วิถีไทย เก๋ไก๋ สมุทรปราการ” 25/09/2561 100
อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงข่าวเรื่อง "รัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมส่งเสริมการออมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย" 19/09/2561 144
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่และรายงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและภารกิจของกรมบัญชีกลางให้กับนายกรัฐมนตรี 19/09/2561 77
การประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Authority) ครั้งที่ 123 17/09/2561 40
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 11/09/2561 97
คณะผู้แทนจาก National Planning Commission, Ethiopia เข้าศึกษาดูงานที่กรมบัญชีกลาง 29/08/2561 106
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2561 24/08/2561 45
กรมบัญชีกลางร่วมเปิดงาน Kick Off การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ 16/08/2561 184
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 228 รายการ
processing time 0.66 s