ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
อธิบดีกรมบัญชีกลางสาธิตการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 19/09/2560 147
การประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 14/09/2560 299
กรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ มองรัฐสภา เรื่อง เตรียมใช้ “บัตรสวัสดิก​ารแห่งรัฐ” 1 ต.ค.60 13/09/2560 47
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์ เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 3/2560 13/09/2560 7
การประกาศข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามคุณธรรมหลักกรมบัญชีกลาง 08/09/2560 68
กรมบัญชีกลาง จัดงานสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย 08/09/2560 22
ลงนามความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 01/09/2560 53
กรมบัญชีกลาง แถลงข่าวเรื่อง “การใช้เงินผ่านบัตรผู้มีรายได้น้อย” 31/08/2560 204
การประชุมคณะทำงานสนับสนุนทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2560 22/08/2560 54
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ 21/08/2560 48
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 177 รายการ
processing time 0.545 s