ภารกิจการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลังและรัฐบาล
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารการคลังอย่างยั่งยืน
21/07/2560 13
การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด คบจ. สัญจร ครั้งที่ 3/2560 19/07/2560 46
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในการตรวจเยี่ยมกรม 07/07/2560 167
การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 29/06/2560 82
การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน 23/06/2560 77
งานสัมมนากองทัพบกกับนโยบาย National e-payment และ KTB Corporate online for GFMIS 16/06/2560 148
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Go v. ernment Internal Auditer - CGIA) ระดับรวบยอด (Comprehensive) 15/06/2560 47
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 06/06/2560 114
โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากรกองกฏหมาย 02/06/2560 50
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 01/06/2560 27
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 161 รายการ
processing time 0.516 s