ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
News Title Date View Read
บงส. รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 25/05/2018 12
บงส. รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 25/05/2018 11
บงส. รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 25/05/2018 17
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 04/05/2018 922
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) 20/04/2018 223
การอบรมโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal Government) หลักสูตร “ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้ใช้งาน” 10/04/2018 211
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง 03/04/2018 63
การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน สำหรับบุคลากรสถานพยาบาล 29/03/2018 245
การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน 20/03/2018 1,312
กรมบัญชีกลางลงนามในสัญญากับธนาคารกรุงไทย ในโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 09/03/2018 664
Record Display 1 to 10 from 141 Records
processing time 0.627 s