ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 19/06/2561 3
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชีบรรยายเรื่อง “การบัญชีภาครัฐสำหรับผู้บริหาร” 06/06/2561 88
บงส. รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 25/05/2561 184
บงส. รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 25/05/2561 62
บงส. รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 25/05/2561 74
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในโครงการใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 04/05/2561 931
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) 20/04/2561 233
การอบรมโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal Government) หลักสูตร “ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้ใช้งาน” 10/04/2561 222
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง 03/04/2561 72
การประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน สำหรับบุคลากรสถานพยาบาล 29/03/2561 249
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 143 รายการ
processing time 0.594 s