ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานของส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 27/06/2560 67
การประชุมสัมมนาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด 4 จังหวัด 21/06/2560 139
การประชุม Workshop ความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลางและธนาคารโลก 14/06/2560 106
การประชุมคณะทำงานปรับบทบาทของกอง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด 01/06/2560 131
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2560 25/05/2560 76
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถการติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจการคลังจังหวัด 22/05/2560 77
การประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรของกอง สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด (Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 2 / 2560 18/05/2560 66
การประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2560 17/05/2560 33
การประชุมคณะทำงาน คปขจ. ครั้งที่ 3/2560 15/05/2560 64
อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร และศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย 08/05/2560 190
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 106 รายการ
processing time 0.447 s