ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด 23/03/2560 139
พิธีเปิดสำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ 22/03/2560 106
การตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง 15/03/2560 57
การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ครั้งที่ 1/2560 09/03/2560 80
การประชุมทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 08/03/2560 56
การประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 10/02/2560 113
“นโยบายการคลังเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน” 25/01/2560 139
การประชุมคณะทำงานปรับบทบาทของกองสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) ครั้งที่ 1/2560 24/01/2560 75
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 12/01/2560 273
การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก The National Economic Accounts Directorate (NAD) of Ethiopia และ Asian Institute of Technology (AIT) 21/12/2559 225
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 95 รายการ
processing time 0.443 s