ภารกิจการควบคุมด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 10/02/2560 67
“นโยบายการคลังเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน” 25/01/2560 124
การประชุมคณะทำงานปรับบทบาทของกองสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) ครั้งที่ 1/2560 24/01/2560 50
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 12/01/2560 246
การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก The National Economic Accounts Directorate (NAD) of Ethiopia และ Asian Institute of Technology (AIT) 21/12/2559 213
โครงการฝึกอบรม “การบริหารการเงินการคลังภาครัฐในบทบาทของกรมบัญชีกลาง” 03/11/2559 535
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะ สำหรับหัวหน้างาน” 31/10/2559 156
ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560 17/10/2559 204
การประชุมหารือระดับชาติว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองทางสังคมในเด็กของประเทศไทย 04/10/2559 158
การประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 02/08/2559 577
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 90 รายการ
processing time 0.459 s