ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2560 08/05/2560 106
ร่วมเปิดการประชุมสัมมนาและอภิปรายในหัวข้อ“การปฏิรูปกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศไทย” 02/05/2560 88
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอจัดตั้งรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน ครั้งที่2/2560 26/04/2560 105
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2560 20/04/2560 81
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2560 11/04/2560 100
ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลนวัตกรรมกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2560 07/04/2560 66
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์ กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ กับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน 31/03/2560 224
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 16/03/2560 303
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์ "รัฐออก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง ป้องคอรัปชั่น" 13/03/2560 239
การสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพและหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในประเทศไทยตามมาตรฐานสากล 03/03/2560 304
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 210 รายการ
processing time 0.447 s