ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดฝึกอบรม “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ” 11/05/2561 166
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 1/2561 08/05/2561 45
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 07/05/2561 245
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาครัฐ ให้สัมภาษณ์สด รายการแผ่นดินไทยใสสะอาด 04/05/2561 112
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นเกียรติในงาน Kick off การจ่ายเงินอุดหนุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ KTB Corporate Online 30/04/2561 199
การประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 27/04/2561 102
กรมบัญชีกลางได้รับรางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน 1 25/04/2561 99
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2561 23/04/2561 74
โครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 10/04/2561 765
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2561 20/03/2561 225
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 261 รายการ
processing time 0.602 s