ภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลางได้รับรางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน 1 25/04/2561 54
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2561 23/04/2561 56
โครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 10/04/2561 737
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2561 20/03/2561 212
พิธีเปิดโครงการสัมมนาหลักเกณฑ์ด้านการบัญชีภาครัฐเรื่องใหม่ 02/03/2561 206
พิธีเปิดโครงการเครือข่ายการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 26/02/2561 90
พิธีเปิดโครงการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 09/02/2561 340
การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1/2561 07/02/2561 86
การประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) ครั้งที่ 1/2561 22/01/2561 448
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 16/01/2561 211
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 255 รายการ
processing time 0.595 s