ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลางมอบเงินช่วยเหลือทายาทพลเมืองดี 06/06/2561 260
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงาน 01/06/2561 454
กรมบัญชีกลางร่วมแถลงข่าว ชี้แจงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงาน 31/05/2561 288
กรมบัญชีกลางแถลงข่าวเรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่าย 25/05/2561 728
กรมบัญชีกลางแถลงข่าวเรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561” 24/05/2561 450
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 15/05/2561 269
การประชุมสัมมนาการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 สำหรับกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างผ่านระบบจ่ายตรง 02/05/2561 2,011
การฝึกอบรมโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) หลักสูตร “ระบบงานแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้ใช้งาน” 18/04/2561 919
การประชุมคณะทำงานปรับบทบาทของกอง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) 21/03/2561 619
กรมบัญชีกลางต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักงบประมาณ 20/03/2561 222
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 187 รายการ
processing time 0.61 s