ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
News Title Date View Read
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2560 11/08/2017 88
อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายเรื่อง “เงินคงคลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 03/08/2017 273
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 9/2560 21/07/2017 393
การประชุมหารือและศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการรับชำระเงินผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) 20/07/2017 148
การประชุมหารือและศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการรับชำระเงินผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) 06/07/2017 688
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง 29/06/2017 365
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8/2560 20/06/2017 727
กรมบัญชีกลางประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ 08/06/2017 326
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) 06/06/2017 367
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 17/05/2017 402
Record Display 1 to 10 from 155 Records
processing time 0.47 s