ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
News Title Date View Read
นายกรัฐมนตรี มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรแมงมุม) 17/10/2017 703
กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายที่ประชาชนใช้สิทธิซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นครั้งแรก 05/10/2017 752
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ประเด็นดังหลังข่าว” 28/09/2017 276
อธิบดีกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์พิเศษรายการเดินหน้าประเทศไทย 26/09/2017 141
งานเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 22/09/2017 195
ตรวจติดตามความพร้อมการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี 20/09/2017 188
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง 18/09/2017 89
การฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง 11/09/2017 210
โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 01/09/2017 577
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560 31/08/2017 356
Record Display 1 to 10 from 168 Records
processing time 0.561 s