ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
News Title Date View Read
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16/01/2018 307
กรมบัญชีกลางปิดตรวจสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 08/01/2018 338
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560 29/12/2017 184
กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมประมาณการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 25/12/2017 174
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 14/2560 08/12/2017 385
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 06/12/2017 169
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 1/2560 29/11/2017 172
นายกรัฐมนตรี มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรแมงมุม) 17/10/2017 824
กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายที่ประชาชนใช้สิทธิซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นครั้งแรก 05/10/2017 790
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ประเด็นดังหลังข่าว” 28/09/2017 307
Record Display 1 to 10 from 175 Records
processing time 0.535 s