ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
นายกรัฐมนตรี มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรแมงมุม) 17/10/2560 703
กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายที่ประชาชนใช้สิทธิซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นครั้งแรก 05/10/2560 752
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ประเด็นดังหลังข่าว” 28/09/2560 276
อธิบดีกรมบัญชีกลางให้สัมภาษณ์พิเศษรายการเดินหน้าประเทศไทย 26/09/2560 141
งานเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 22/09/2560 195
ตรวจติดตามความพร้อมการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี 20/09/2560 188
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง 18/09/2560 89
การฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลาง 11/09/2560 210
โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 01/09/2560 577
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ 1/2560 31/08/2560 356
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 168 รายการ
processing time 0.589 s