ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 2/2560 11/08/2560 72
อธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายเรื่อง “เงินคงคลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 03/08/2560 273
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 9/2560 21/07/2560 392
การประชุมหารือและศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการรับชำระเงินผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) 20/07/2560 146
การประชุมหารือและศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการรับชำระเงินผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) 06/07/2560 688
การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง 29/06/2560 365
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 8/2560 20/06/2560 727
กรมบัญชีกลางประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ 08/06/2560 325
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) 06/06/2560 366
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 17/05/2560 402
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 155 รายการ
processing time 0.522 s