ภารกิจการควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15/08/2561 140
การประชุมคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง (คบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08/08/2561 160
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจติดตามโครงการประชารัฐสวัสดิการ ร้านธงฟ้าประชารัฐ และใช้บริการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก 24/07/2561 382
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐสวัสดิการ ณ ร้านค้าประชารัฐตำบลคลองปูน 17/07/2561 249
กรมบัญชีกลางร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาระบบเพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 05/07/2561 239
กรมบัญชีกลาง จัดอบรมการใช้งานระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 21/06/2561 381
กรมบัญชีกลางมอบเงินช่วยเหลือทายาทพลเมืองดี 06/06/2561 373
การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงาน 01/06/2561 508
กรมบัญชีกลางร่วมแถลงข่าว ชี้แจงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงาน 31/05/2561 322
กรมบัญชีกลางแถลงข่าวเรื่อง “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่าย 25/05/2561 772
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 193 รายการ
processing time 0.639 s