กิจกรรมสังคม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
กรมบัญชีกลางร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 06/12/2561 85
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 85 ปี 27/11/2561 44
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจความพร้อมบูธของกรมบัญชีกลางในการออกร้านกาชาดกระทรวงการคลัง 23/11/2561 90
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 44 ปี 23/11/2561 14
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครบรอบ 42 ปี 16/11/2561 49
กรมบัญชีกลาง บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 06/11/2561 129
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ครบรอบ 52 ปี 01/11/2561 34
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับรักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี และรักษาการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 01/11/2561 47
กระทรวงการคลัง วางพวงมาลาสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช 24/10/2561 85
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 57 ปี 18/10/2561 52
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 278 รายการ
processing time 0.714 s