กิจกรรมเพื่อสังคม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.และไดอารี่ ประจำปี 2560 ให้แก่กรมบัญชีกลาง 19/01/2560 37
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรคลังจังหวัดในเขต 9 18/01/2560 74
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 13/01/2560 34
อธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เข้าอวยพร ปีใหม่ 2560 13/01/2560 13
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 12/01/2560 10
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 11/01/2560 26
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 เจ้ากรมการเงินทหารบก 10/01/2560 9
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 ผู้บริหารระดับสูงสำนักงบประมาณ 10/01/2560 26
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 เจ้ากรมการเงินทหารเรือ 06/01/2560 33
อวยพรปีใหม่ 2560 06/01/2560 32
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 130 รายการ
processing time 0.463 s