กิจกรรมสังคม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง 06/06/2561 538
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมการเงินทหารบก ครบรอบ 79 ปี 06/06/2561 11
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 25/05/2561 252
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี 23/05/2561 112
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงการคลัง 18/05/2561 125
พิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี 16/05/2561 155
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี 03/05/2561 106
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ครบรอบ 79 ปี 20/04/2561 35
กรมบัญชีกลาง จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 05/04/2561 258
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 05/04/2561 29
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 225 รายการ
processing time 0.602 s