กิจกรรมเพื่อสังคม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี ธนาคารกรุงไทย 15/03/2560 55
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 58 ปี 14/02/2560 98
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนของกระทรวงการคลัง 14/02/2560 50
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 เลขาธิการ กพร. 01/02/2560 28
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 30/01/2560 34
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 อธิบดีกรมธนารักษ์ 24/01/2560 23
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 24/01/2560 37
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.และไดอารี่ ประจำปี 2560 ให้แก่กรมบัญชีกลาง 19/01/2560 74
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรคลังจังหวัดในเขต 9 18/01/2560 110
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 13/01/2560 54
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 137 รายการ
processing time 0.52 s