กิจกรรมสังคม
News Title Date View Read
พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง 06/06/2018 627
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมการเงินทหารบก ครบรอบ 79 ปี 06/06/2018 14
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 25/05/2018 259
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี 23/05/2018 115
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงการคลัง 18/05/2018 131
พิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี 16/05/2018 160
กรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี 03/05/2018 107
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ครบรอบ 79 ปี 20/04/2018 37
กรมบัญชีกลาง จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 05/04/2018 261
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 05/04/2018 32
Record Display 1 to 10 from 225 Records
processing time 0.621 s