กิจกรรมสังคม
News Title Date View Read
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 12/04/2017 175
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 12/04/2017 71
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครบรอบ 25 ปี 05/04/2017 23
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 25 ปี 04/04/2017 25
วันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 142 ปี 03/04/2017 56
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี ธนาคารกรุงไทย 15/03/2017 85
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 58 ปี 14/02/2017 106
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนของกระทรวงการคลัง 14/02/2017 66
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 เลขาธิการ กพร. 01/02/2017 30
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 30/01/2017 42
Record Display 1 to 10 from 142 Records
processing time 0.457 s