กิจกรรมเพื่อสังคม
News Title Date View Read
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี ธนาคารกรุงไทย 15/03/2017 55
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 58 ปี 14/02/2017 98
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนของกระทรวงการคลัง 14/02/2017 50
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 เลขาธิการ กพร. 01/02/2017 28
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 30/01/2017 34
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 อธิบดีกรมธนารักษ์ 24/01/2017 23
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 24/01/2017 37
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.และไดอารี่ ประจำปี 2560 ให้แก่กรมบัญชีกลาง 19/01/2017 74
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรคลังจังหวัดในเขต 9 18/01/2017 110
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 13/01/2017 54
Record Display 1 to 10 from 137 Records
processing time 0.477 s