กิจกรรมสังคม
News Title Date View Read
กรมบัญชีกลางร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 06/12/2018 85
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมท่าอากาศยาน ครบรอบ 85 ปี 27/11/2018 44
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจความพร้อมบูธของกรมบัญชีกลางในการออกร้านกาชาดกระทรวงการคลัง 23/11/2018 90
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 44 ปี 23/11/2018 14
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครบรอบ 42 ปี 16/11/2018 49
กรมบัญชีกลาง บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร ให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 06/11/2018 129
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ครบรอบ 52 ปี 01/11/2018 34
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับรักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี และรักษาการที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 01/11/2018 47
กระทรวงการคลัง วางพวงมาลาสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช 24/10/2018 85
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 57 ปี 18/10/2018 52
Record Display 1 to 10 from 278 Records
processing time 0.697 s