กิจกรรมเพื่อสังคม
News Title Date View Read
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.และไดอารี่ ประจำปี 2560 ให้แก่กรมบัญชีกลาง 19/01/2017 37
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรคลังจังหวัดในเขต 9 18/01/2017 75
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 13/01/2017 35
อธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เข้าอวยพร ปีใหม่ 2560 13/01/2017 14
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 12/01/2017 11
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 11/01/2017 27
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 เจ้ากรมการเงินทหารบก 10/01/2017 10
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 ผู้บริหารระดับสูงสำนักงบประมาณ 10/01/2017 27
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 เจ้ากรมการเงินทหารเรือ 06/01/2017 33
อวยพรปีใหม่ 2560 06/01/2017 33
Record Display 1 to 10 from 130 Records
processing time 0.46 s