กิจกรรมสังคม
News Title Date View Read
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมการเงินกลาโหม ครบรอบ 131 ปี 20/04/2018 79
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ครบรอบ 79 ปี
นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมนางนิโลบล แวววับศรี เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี กับนายนพดล หาญธนสาร รองผู้อำนวยการยาสูบ ด้านบริหาร พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อกิจกรรมการกุศลให้กับ วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 79 ปี โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
20/04/2018 17
กรมบัญชีกลาง จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 05/04/2018 227
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 05/04/2018 15
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 26 ปี กรมควบคุมมลพิษ 04/04/2018 21
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 03/04/2018 58
กรมบัญชีกลางร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 143 ปี 03/04/2018 82
การบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้บริหาร 26/03/2018 108
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางนำคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ 23/03/2018 75
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางนำคณะผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม 22/03/2018 41
Record Display 1 to 10 from 219 Records
processing time 0.584 s