กิจกรรมสังคม
หัวข้อข่าว วัน/เดือน/ปี ผู้ชม อ่านต่อ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 12/04/2560 175
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 12/04/2560 71
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครบรอบ 25 ปี 05/04/2560 23
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 25 ปี 04/04/2560 25
วันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 142 ปี 03/04/2560 56
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี ธนาคารกรุงไทย 15/03/2560 85
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงบประมาณ ครบรอบ 58 ปี 14/02/2560 106
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนของกระทรวงการคลัง 14/02/2560 66
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 เลขาธิการ กพร. 01/02/2560 30
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 30/01/2560 42
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 142 รายการ
processing time 0.442 s