การฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
74364 07/08/2560 แบบฟอร์มการจองห้องพักของโรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ 348 309/921/แบบฟอร์มการจองห้องพัก - กรมบัญชีกลาง.pdf
74223 04/08/2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 - 2 345 635/1005/ประกาศรายชื่อ รุ่น 1-2.rar
73939 02/08/2560 โครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในสำหรับระบบ e - Payment วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร สมัครได้ถึงวันที่ 16 ส.ค. 60 และจะประกาศรายชื่อภายในวันที่ 18 ส.ค. 60 โดยกดสมัครได้ที่นี่ 500 625/52/หนังสือนำโครงการสัมมนา e-Payment.rar
73288 26/07/2560 โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี วันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๐ ณ.ห้องเมย์แฟร์บอลรูมซี ชั้น๑๑ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ถ.เพชรบุรี กทม. สมัครได้ถึงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๐ และประกาศรายชื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๐ สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่(หน่วยงานส่วนกลางและจังหวัดละ ๑คน) 702 745/2/กค0409.2-033008.pdf
72038 12/07/2560 โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5,262 230/610/โครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน อปท..rar
65694 11/05/2560 โครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในสำหรับระบบ e - Payment วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพมหานคร (เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับหนังสือ) 754 114/618/สัมมนารุับฟังความคิดเห็น e-Payment.rar
55056 26/12/2559 ไฟล์เสียงโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หัวข้อวิชา ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๒ 118 801/477/พัฒนาศักยภาพตสน.2ธค59 หลังเบรก.mp3
54762 20/12/2559 ไฟล์เสียงโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หัวข้อวิชา ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๑ 73 767/596/พัฒนาศักยภาพตสน.2ธค59 ก่อนเบรก.mp3
54141 08/12/2559 เอกสารการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หัวข้อวิชา ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 382 857/718/เอกสารบรรยาย Digital Economy.pdf
53212 24/11/2559 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ , รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 892 388/386/ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพ.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 31 รายการ
processing time 0.484 s