การฝึกอบรม
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
77319 14/09/2560 ไฟล์เสียงโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 4 43 765/39/170830_part 4,0.mp3
77317 14/09/2560 ไฟล์เสียงโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 3 28 128/781/170830_part 3.mp3
77316 14/09/2560 ไฟล์เสียงโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 2 44 1019/283/170830_part 2,0.mp3
77315 14/09/2560 ไฟล์เสียงโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 1 8 256/763/170830_part 1.mp3
76670 07/09/2560 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปี ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 381 634/457/เอกสารบรรยาย.rar
76668 07/09/2560 ไฟล์เสียงโครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในสำหรับระบบ e - Payment วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 4 24 690/580/บ่าย 2.mp3
76667 07/09/2560 ไฟล์เสียงโครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในสำหรับระบบ e - Payment วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 3 10 817/702/บ่าย 1.mp3
76651 06/09/2560 ไฟล์เสียงโครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในสำหรับระบบ e - Payment วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 2 37 867/257/170829_เบรคเช้า-2.mp3
76530 06/09/2560 ไฟล์เสียงโครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในสำหรับระบบ e - Payment วันที่ี 29 สิงหาคม 2560 ช่วงที่ 1 64 926/615/170829_เบรคเช้า-1.mp3
76521 06/09/2560 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในสำหรับระบบ e - Payment วันที่ 29 สิงหาคม 2560 221 663/604/เอกสารบรรยาย 29-08-2560.rar
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 45 รายการ
processing time 0.52 s