ระบบประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
58675 16/02/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ_ประเภทสนับสนุนและส่งเสริม) 706 719/437/ประเภทสนับสนุนและส่งเสริม_(40 ทุน).rar
58673 16/02/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ_ประเภทเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม) 140 269/336/ประเภทเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม_(12 ทุน).rar
58672 16/02/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ_ประเภทเพื่อการบริการ) 180 355/66/ประเภทเพื่อการบริการ_(6 ทุน).rar
58671 16/02/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ_ประเภทเพื่อการผลิตและจำหน่าย) 351 223/854/ประเภทเพื่อการผลิตและจำหน่าย_(13 ทุน).rar
58670 16/02/2560 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ_ประเภทเพื่อการกู้ยืม) 163 543/633/ประเภทเพื่อการกู้ยืม_(15 ทุน).rar
46685 14/09/2559 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดลิ้นปีบัญชี 2559 2,636 152/870/แบบฟอร์มการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดลิ้นปีบัญชี 2559.docx
42383 01/08/2559 เอกสารประกอบการสัมมนาชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 1,004 367/53/สัมมนาเกณฑ์ทุน,0.pdf
41205 22/07/2559 เกณฑ์ประเมินผลทุนหมุนเวียน ปีบัญชี 2560 3,063 640/326/ประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์.zip
40871 15/07/2559 รายงานผลรายไตรมาสปี 59 (ทุนปีปฏิทิน) 326 303/978/รายงานผลรายไตรมาสปี 59 (ทุนปีปฏิทิน).zip
36464 15/06/2559 แบบตอบรับการเข้าร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559 297 174/720/แบบตอบรับสำหรับส่วนราชการหน่วยงานเจ้าสังกัดทุนหมุนเวียน.docx
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 16 รายการ
processing time 0.485 s