ระบบประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
46685 14/09/2559 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดลิ้นปีบัญชี 2559 2452 152/870/แบบฟอร์มการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดลิ้นปีบัญชี 2559.docx
42383 01/08/2559 เอกสารประกอบการสัมมนาชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 886 367/53/สัมมนาเกณฑ์ทุน,0.pdf
41205 22/07/2559 เกณฑ์ประเมินผลทุนหมุนเวียน ปีบัญชี 2560 2972 640/326/ประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์.zip
40871 15/07/2559 รายงานผลรายไตรมาสปี 59 (ทุนปีปฏิทิน) 304 303/978/รายงานผลรายไตรมาสปี 59 (ทุนปีปฏิทิน).zip
36464 15/06/2559 แบบตอบรับการเข้าร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559 279 174/720/แบบตอบรับสำหรับส่วนราชการหน่วยงานเจ้าสังกัดทุนหมุนเวียน.docx
18874 27/01/2559 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2559 (กลุ่มกู้ยืม_ทุนปีงบประมาณ) 228 937/236/กลุ่มกู้ยืม_16 ทุน.rar
18859 27/01/2559 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2559 (กลุ่มสนับสนุนและส่งเสริม_ทุนปีงบประมาณ) 296 407/627/กลุ่มสนับสนุนและส่งเสริม_43 ทุน.rar
18685 26/01/2559 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2559 (กลุ่มเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม_ทุนปีงบประมาณ) 124 960/323/กลุ่มเพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม_12 ทุน.rar
18659 26/01/2559 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2559 (กลุ่มเพื่อการบริการ_ทุนปีงบประมาณ) 142 779/986/กลุ่มเพื่อการบริการ_5 ทุน.rar
18645 26/01/2559 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2559 (กลุ่มผลิตและจำหน่าย_ทุนปีงบประมาณ) 181 37/627/กลุ่มผลิตและจำหน่าย_14 ทุน.rar
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 0.56 s