ระบบประเมินผล การดำเนินงานทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
96636 07/06/2561 ผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 510 52/900/คะแนนรวมผลการดำเนินงานปีบัญชี 2560.pdf
96367 04/06/2561 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง 148 974/21/workshop Risk_61_FUND by CGD.pdf
94402 08/05/2561 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562 1,919 632/319/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2562.zip
94338 07/05/2561 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปีบัญชี 2561 (ทุนปีปฏิทิน) 248 661/223/รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2561.docx
88517 09/02/2561 กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 1,235 672/951/กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561.pdf
88109 06/02/2561 รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2561 (ทุนปีงบประมาณ) 1,098 806/99/รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2561.zip
78026 22/09/2560 การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดสิ้นปีบัญชี 2560 2,362 442/232/การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน งวดลิ้นปีบัญชี 2560.zip
71660 06/07/2560 ชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 1,153 762/927/เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561,0.zip
70155 21/06/2560 งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2560 828 579/203/แบบตอบรับการเข้าร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น.zip
69374 13/06/2560 เกณฑ์ประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561 2,801 258/700/เกณฑ์ประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2561.zip
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 27 รายการ
processing time 0.614 s