ทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
51685 07/11/2559 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 318 260/722/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.zip
50163 21/10/2559 ที่ กค 0406.2/ว145 ลว. 20 ตุลาคม 2559 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ทุนที่เข้าและไม่เข้าระบบประเมินของกรมบัญชีกลาง) 287 519/212/หนังสือเวียน.pdf
42784 04/08/2559 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดของทุนหมุนเวียน 299 484/890/ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดจำนวนเงินสะสม #2.zip
42507 02/08/2559 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 184 675/900/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559,0.zip
40911 15/07/2559 ว 279 ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 339 326/648/ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ OBMS-ว279,0.pdf
33769 11/05/2559 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 218 328/346/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.zip
25453 09/03/2559 การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดของทุนหมุนเวียน 223 122/182/การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดจำนวนเงินสะสม.zip
25456 09/03/2559 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 623 516/367/พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558.PDF
25447 09/03/2559 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 611 349/327/ว 372 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558.pdf
23176 16/02/2559 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 153 620/546/รายงานภาพรวม ประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาส 1-2559,0.zip
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 19 รายการ
processing time 0.428 s