ทุนหมุนเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
65628 09/05/2560 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 142 861/262/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560.rar
62314 31/03/2560 รวมกฏหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 43 545/489/รวมกฏหมาย คำสั่งต่าง.rar
62311 31/03/2560 รวมกฏหมายกองทุนยุติธรรม 42 854/893/กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง.rar
61194 17/03/2560 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 95 247/934/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560,0.zip
51685 07/11/2559 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 363 260/722/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.zip
50163 21/10/2559 ที่ กค 0406.2/ว145 ลว. 20 ตุลาคม 2559 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ทุนที่เข้าและไม่เข้าระบบประเมินของกรมบัญชีกลาง) 468 519/212/หนังสือเวียน.pdf
42784 04/08/2559 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดของทุนหมุนเวียน 315 484/890/ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดจำนวนเงินสะสม #2.zip
42507 02/08/2559 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 195 675/900/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559,0.zip
40911 15/07/2559 ว 279 ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 363 326/648/ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ OBMS-ว279,0.pdf
33769 11/05/2559 ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 231 328/346/ภาพรวมประเภททุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.zip
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 23 รายการ
processing time 0.452 s