เว็บไซด์อินเตอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง
วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม
21/12/2559 การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก The National Economic Accounts Directorate (NAD) of Ethiopia และ Asian Institute of Technology (AIT) 2
08/12/2559 การประชุมสัมมนาในหัวข้อ "The 21st ASEAN Banking Conference" 5
10/11/2559 PEMNA Meeting 9
09/09/2559 PEMNA ส่งหนังสือขอบคุณกรมบัญชีกลางในการจัดการศึกษาดูงานให้เเก่ประเทศสมาชิก PEMNA 25
19/08/2559 การประชุม Treasury Community of Practice (T-COP Meeting) 17
13/06/2559 การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก The Commission for the Investigation of Abuse of Authority สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 24
13/06/2559 Public Expenditure Manangement Network in Asia (PEMNA) Conference 45
18/05/2559 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ให้การต้อนรับ Deputy Director General พร้อมคณะจากสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 33
05/04/2559 ประชุมหารือกับผู้แทนจากธนาคารโลก (World Bank) 26
15/03/2559 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุม PEMNA Treasury CoP Meeting 30
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 34 รายการ
processing time 0.454 s